torstai 23. elokuuta 2012

Ensihoidon kustannukset

Lautakunta kokoontui eilen ja olin pyytänyt hallintopäälliköltä selvitystä miksi ensihoidon kustannukset salattiin.  Järkiperäistä selvitystä ei tullut.  Päätöksen salaamisesta teki hallintopäällikkö virkamiehenä.  Salaaminen ei ole avoimen ja läpinäkyvän julkishallinnon mukaista toimintaa.  Pelastuslaitoksen sairaanhoitopiiriltä saama korvaus ensihoidon hoitamisesta on kuitenkin luettavissa HUS:n hallituksen 13.6.12 pöytäkirjasta ja se on € 8.124.000-.
Alan kustannukset tuntevien ammattilaisten ei ole vaikea laskea omakustannushintaa ja siitä vastaako sovittu summe todellisia kustannuksia mutta siitä huolimatta salaaminen ei ole oikein.  Tähän kun vielä lisätään teknisen osaston onnettomasti hoidettu ambulanssien kilpailutus missä tarjousten voimassaoloaika meni umpeen ennen sopimuksen allekirjoitusta niin ei voi olla tyytyväinen asian hoitoon.

Uuden komentajan valintaprosessi etenee mutta siitä valmistelevan toimikunnan jäsenenä en voi sanoa mitään vielä.

tiistai 14. elokuuta 2012

Kesän tapahtumista on merkittävänä ollut uuden komentajan valinnan valmistelutoimikunnan kokoukset missä päätettiin keitä jakijoista haastatellaan.  Haastattelut ovat tulevana perjantaina ja ensi viikon tiistaina ja niiden jälkeen päätetään ketkä testataan.  Minulle tärkeintä on kokemus johtajuudesta joko julkisella tai yksityisellä puolella.  Komentajaksi ei mielestäni voi valita ilman kokemusta ja näyttöä kokonaisvaltaisesta johtajuudesta sisältäen talouden, hallinnon ja strategian yms.

Luotettavista lähteistä tulleista tiedoista laitoksen henkilökunnalle olen kuullut kuka on jo valittu vaikka edes ehdokkaiden haastatteluja ei ole vielä tehty.  Tieto valinnasta on siis ennenaikaista.

Mielenkiintoinen asia on myös ensihoidon kustannusten salaaminen kuntalain 17. pykälään vedoten.  Pykälästä ei löydy mitään mikä perustelisi salaamisen muistaen myös, että Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella tiedot ovat julkisia.  Asia pitää saattaa järjestykseen salaamisen perumisella.