torstai 26. huhtikuuta 2012

Johtosääntö

Eilen sitten valtuusto hyväksyi uuden johtosäännön missä ei vaadita "savusukelluskelpoisuutta" uudelta komentajalta.  Vassarit ehdottivat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi mutta hävisivät äänestyksen jälkeen.  En olisi yhtään yllättynyt jos vassareiden ja demareiden tappio vaikuttaisi uuden komentajan valintaan erityisesti kun valmistelevassa toimikunnassa on pj, Jauhiainen demareista ja allekirjoittanut.  Tosin kyllä lautakunta tekee kokonaisuudessaan päätöksen ketä esitetään. 
Valintaprosessi tulee olemaan mielenkiintoinen mihin saattaa hyvin vaikuttaa myös kokkareiden äänestäminen apulaiskaupunginjohtajasta.  Vihreä ryhmä tullee olemaan ratkaisevassa asemassa valinnassa.
Toivoa sopii, että valitaan paras ei sopivin.

sunnuntai 22. huhtikuuta 2012

Lautakunta

Viime tiistaina lautakunta päätti hankkia ambulansseja vaikka sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa ei vielä ole.  Teknisen osaston osaamattomuutta ei voi kun ihmetellä sillä esitetty syy hankinnan välttämättömyyteen nyt on se, että tarjous päättyy ennen kuin sopimus sairaanhoitopiirin kanssa saadaan aikaan. 
Edellisen komentajan kautena niin tekninen osasto kun moni muukin sai touhuilla mielensä mukaan mutta se tuskin jatkuu tulevan komentajan kaudella.  Toimintojen tehostaminen on edessä mutta toivottavasti ei yhtä rajuna kun esim. Tukholmassa, missä jouduttiin irtisanomaan 80 palomiestä ja nyt siellä on taas keskustelussa tulevat säästöt.
Pelastuslaitosten yhdistyminen pääkaupunkiseudulla tullee tapahtumaan varsin nopesti jo ennen yhdistymiskeskusteluja, sillä se on kaikkien kaupunkien päättäjien, jopa Espoon, helppo hyväksyä oivana esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Uusi komentaja

Asia jäi kaupunginhallituksessa pöydälle vasemmiston pyynnöstä. Ylihuomenna uusi yritys ja ihme jos ei mene läpi valtuuston vahvistettavaksi.  Alla esityksen viimeinen lause missä oleellinen sanottuna;

Pelastuslainsäädäntöä ja Helsingin pelastustoimen johtosääntöä kokonaisuutena arvioiden on katsottava, että virastopäällikön tehtäväkuvaus ei edellytä sitä, että virkaan valittavalla henkilöllä on em. asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu tutkinto.
Virkaa täytettäessä voidaan asetuksessa mainittu tutkinto joka tapauksessa ottaa huomioon hakijan erityisenä ansiona.

Yllä olevan lauseen merkitys jää nähtäväksi valintaprosessissa. Odotan kyllä, että lautakunta tulee antamaan asialle painoa kun johtosäännön muutos tehdään vastoin lautakunnan esitystä.  Aina ylemmän esittelijätahon esitykset ja tulevat päätökset eivät ole lautakunnan mielen mukaisia mutta sitä on turha kiukutella.

Helsingin laitoksen johto kun ei ole pysynyt kartalla alan kehityksestä mm. kevytyksiköissä niin tässä esimerkki millaisella yksiköllä voisi harjoitella laitokselle kun hankitaan muutenkin ylimitoitetusti kalustoa, mistä myöhemmin lisää.

perjantai 6. huhtikuuta 2012

Sairaankuljetus

Vaikka omakustannushintoja ei vielä ole kerrtottu lautakunnalle niin ne on kuulema mukaan laskettu. asia voi hyvin olla niin sillä hallintopäällikkö on ollut yhteydessä ainakin Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen miten siellä kustannukset lasketaan.  Omakustannuksen laskenta oikein tulee olemaan aivan varmasti tärkeä asia kun kiireellinen sairaankuljetus kilpailutetaan tulevaisuudessa.  Toiminnosta kiinnostuneita on jo tiedossa ja kysymys on koska ? 
Kyselin asiasta terkestä ja ongelmana on rahan puute vaikka terke saanee tähän toimintoon ensi vuodelle saman summan kun ennenkin.  Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että tähän asti toiminnasta veloitettu summa ei ole vastannut todellisia kustannuksia.  Se nyt ei ole suuri yllätys vaikka edellinen komentaja on vastannut, muistiinpanojeni mukaan kolme kertaa tällä kaudella, veloituksen vastanneen kustannuksia kun olen asiasta kysynyt. 
Kiireellisen sairaankuljetuksen organisointi laitoksella on ilmeisen tehokkaasti tehty ilman turhia päälliköitä.  On hyvin mahdollista, että toiminto olisi kilpailukykyistä muiden mahdollisten tarjoajien kanssa.  Tosin julkishallinnon ja yksityisten välisten toimintojen oikeudenmukainen vertailu on vaikeaa, jopa mahdotonta, johtuen esim. erilaisesta verokohtelusta.
Odotan mielenkiinnolla kerrotaanko kustannukset lautakunnalle.

sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

Uusi komentaja

Huomenna kaupunginhallituksessa on esillä pelastuskomentajan kelpoisussehtojen muuttaminen niin, että vaatimus päällystötutkinnosta poistetaan. Asia mennee läpi vaikka demarit ja vassarit  sitä vastustanevatkin.  Hakuprosessista tulee varmasti hyvin mielenkiintoinen sillä odotan hakijamäärän moninkertaistuvan verrattuna siihen jos päällystötutkinto pysyisi vaatimuksena ylemmän korkeakoulututkinnon kera.  Kun johtosäännön muutos on hyväksytty valtuustossa niin alkaa pohdinta millaista päällikköä halutaan, mistä tullee mielenkiintoista.