torstai 25. lokakuuta 2012

Waittisen maili

Olen saanut usean pyynnön  Waittisen mailin julkaisemisesta ja tässä se on alla.  Oikeat vastaukset tulevat myöhemmin.  *Hyvät valtuutetut*

            Pelastuskomentajan valintaan liittyen *valintatoimikunnan
            asiantuntijoiden näkemyksestä poiketen *valintatoimikunnan
            ja pelastuslautakunnan jäsen Mikko Värtö on esitellyt
            laajalti näkemyksiään ja perustelujaan Pekka Vänskän
            puolesta. Värtö esiintyy pelastusalan asiantuntijana.

            Kun perusteluja esitetään, niiden tulee tukeutua
            tosiasioihin ja rehellisyyteen. Erityisesti toisten nimissä
            esiintyminen on moraalisesti hyvin arveluttavaa. Samoin
            viittaukset epämääräisiin tahoihin ovat hyvin kyseenalaista
            toimintaa.

            Tämä ei ole henkilökohtainen kirjelmä ketään vastaan, vaan
            haluamme antaa todellisemman kuvan väitteistä, joita Värtö
            esittää.

            *Mikko Värtö kertoo *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
            olevan alan johtava toimija ja alan vaikuttajien olevan
            tästä yksimielisiä. Missä on todettu, että Keski-Uudenmaan
            pelastuslaitos on alan johtava toimija? Keitä ovat tämän
            väitteen todenneet alan vaikuttajat?

            *Pelastustoimen tilastojen *mukaan Keski-Uusimaa**on
            toiminnallista keskitasoa (E. Hätinen 2012)

            *Johtaminen Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksella*

            *Henkilöstöjohtaminen* on ollut laitoksen koko toiminnan
            ajan impulsiivista ja tempoilevaa. Organisaatiota on
            uudistettu ja toimintoja muutettu useaan kertaan. Keskeiset
            toiminnot ovat kärsineet ja toimintojen mitoittaminen
            talouteen on ollut haastavaa. Henkilöstöä ei osallistuteta
            muutoksiin, eikä se ole sitoutunutta tehtäviinsä. Tehtävät
            ja virat eivät ole olleet avoimesti haettavissa. Kaiken
            tämän seurauksena:

              * Työtyytyväisyys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on
                tutkitusti heikolla tasolla
              * Lyhyet sairauslomat ovat lisääntyneet merkittävästi
              * Henkilöstöä, erityisesti päällystöä, siirtyy muualle töihin.

            *Li**ite 1. 30.05.2007 päivätty henkilöstöjärjestöjen lausunto*

            *Liite 2. 07.07.2009 päivätty henkilöstöjärjestöjen aloite*

            Menettelyt virka- ja tehtävänimityksissä johtivat viimein
            valitukseen eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2010.
            Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi
            Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen virantäyttömenettelyn
            olleen lainvastainen.

                ***Liite 3. HS 9.10.2011*

            *Talouden ja toiminnan johtaminen*

              * Keski-Uudenmaan kunnat kilpailuttivat
                sairaankuljetuksen. Tässä yhteydessä pelastuslaitos
                eriytti sairaankuljetuksen ja pelastustoiminnan
                toisistaan. Sairaankuljetus myytiin kunnille pahasti
                alihintaan. Tästä aiheutui satojen tuhansien eurojen
                tappiot pelastuslaitokselle.
              * Vuonna 2009 Vantaan kaupunki tuomittiin oikeudessa
                maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikulut
                ruotsalaiselle pelastuskoulutuskeskukselle.
                  Pelastusjohtaja *oli henkilökohtaisesti *kieltänyt
                miehistöä lähtemästä jo suunniteltuun ja asianmukaisesti
                sovittuun koulutukseen Ruotsiin.
                *Sopimusrikkomus todettiin oikeudessa. *

              * *Pelastusjohtaja sai varoituksen*koska pelastuslaitos ei
                ollut anonut valtionosuuksia hankitusta
                ajoneuvokalustosta. Aiheutunutta taloudellista vahinkoa
                perittiin takaisin pelastusjohtajalta.

            *Värtö kertoo myös *olleensa yhteydessä liki 80
            yhteistyökumppaniin. Kuka tai ketkä ovat ilmaisseet Värtön
            esittämät kannanotot?

              * Värtö on maininnut  Helsingin poliisikomentaja Riikosen
                nimen pelastuslautakunnan kokouksessa 25.9. tämän asian
                yhteydessä. Tiedusteltaessa asiaa Riikoselta tiistaina
                9.10. Helsingin poliisilaitoksella, hän kertoi saaneensa
                epämääräisen puhelinsoiton pelastuskomentajavalintaan
                liittyen*. Riikonen kiisti ottaneensa kantaa jonkun
                hakijan puolesta. Hän kummeksui nimensä käyttöä
                tällaisessa tilanteessa*.
              * *Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö ei missään
                tapauksessa hyväksy kannanottoja heidän nimissään*. Jari
                Mustikkaniemi JHL:n pääluottamusmies pelastuslaitokselta
                on laitoksen järjestöjen valtuuttamana maanantaina 8.10.
                kirjallisesti sanoutunut irti tämän kaltaisesta
                vääristelystä.
              * *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstö ei ole
                valtuuttanut Värtöä puhumaan heidän puolestaan.*
              * *Helsingin sopimuspalokunnat eivät ole ottaneet kantaa
                kenenkään puolesta. *

            *Tutkimustoiminnassa pelastusalan johtava toimija on
            Helsingin pelastuslaitos ja sen
            riskienhallintaosto.*Tutkimustoimintaa johtaa osaston
            päällikkö *Simo Weckstén.*

              * Helsingin pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolla on
                ainut pelastuslaitoksissa toimiva päätoiminen
                ammattitutkija. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori.
              * Helsingin pelastuslaitoksella on johtovastuu useimmissa
                alan tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä Helsinki johtaa
                kolmea hanketta. Kaksi niistä liittyy riskianalyyseihin,
                kolmas onnettomuuksien ehkäisyyn. Näissä ovat mukana
                Helsingin lisäksi Pelastusopisto, VTT ja useita
                pelastuslaitoksia, rahoittajana on Palosuojelurahasto.
              * Tänä syksynä perustettiin pelastusalan tutkimuksen
                ohjausryhmä. Jäseninä siinä on edustaja
                Sisäasiainministeriöstä, Aalto-yliopistosta, VTT:ltä ja
                Pelastusopistolta. Helsingin pelastuslaitokselta
                ohjausryhmässä on mukana Simo Weckstén.

            *Me alan asiantuntijoina* toivomme, että päätökset Helsingin
            pelastuskomentajavalinnassa tehdään rehellisesti asioihin
            perehtyen. Luotamme enemmän valintatoimikunnan
            asiantuntijoihin ja psykologien lausuntoon, kuin Värtöön.
            *Valintatoimikunnan esitys psykologien tekemine
            soveltuvuustestauksineen on hyvä peruste Wecksténin
            valinnalle. Liite 4.*

            Matti Waitinen

            Filosofian tohtori, KM, Master of Security

            Rehtori, Helsingin pelastuskoulu

            Vuoden palomies 2011

            Markku Holopainen

            Palopäällikkö

            Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

            Kari Taavitsainen

            Ylipalomies

            Toiminut aiemmin:

            SPAL (Suomen Palomiesten Ammattiliitto) liittohallituksessa

            SPAL Helsingin palomiesyhdistyksen puheenjohtajana

            Pelastuslaitoksen ja kolmen muun viraston
            työsuojeluvaltuutettuna


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti